Дипломи, курсові, реферати у Києві

потрібна дипломна? - зробимо!

тел. (063) 375-49-48


Дипломна робота – це випускна кваліфікаційна творча робота, яку самостійно виконує студент, що навчається за програмою підготовки спеціалістів.
Дипломну роботу виконують випускники, які отримують як економічну, так і природничу і гуманітарну освіту.  Проте написання дипломної роботи має свою специфіку. Зокрема, якщо дипломний проект виконується випускником технічного вищого навчального закладу, що отримує освіту за відповідними спеціальностями, то робота передбачає створення чи розрахунок певного механізму, пристрою або технології. В окремих випадках студентам технічних вишів надається можливість виконувати дипломну роботу, але лише за умови, що вона має теоретичне чи експериментальне спрямування.

заповніть форму нижче

Вид заказываемой работы *:
Ваше имя *:
Ваш номер телефона *:
E-mail отправителя *:
Ваш ВУЗ, учебное заведение:
Предмет (дисциплина) работы *:
Тема работы *:
Выполнить работу *:
План (если есть):
Методические указания, документы в виде файла:
Кол-во страниц дипломной работы *:
Дата выполнения заявки *: дд-мм-гг
Дополнительные требования к работе:
Наличие ссылок в дипломной *:
На какую цену вы ориентируетесь:
Укажите вашу валюту *:
Форма оплаты *:
Код безопасности *:

Мета дипломної роботи – систематизація, узагальнення, а також перевірка на практиці отриманих теоретичних знань та практичних навичок.
Підготовка та написання дипломної роботи, а також професійно-зорієнтована практика, що передує цьому процесу, є заключним етапом навчання. В подальшому передбачається формування у студента навичок самостійної роботи в його майбутній професійній діяльності.
Після успішного захисту дипломної роботи (проекту) перед представниками Державної атестаційної комісії випускник отримує відповідну кваліфікацію.  Однак для цілої низки медичних спеціальностей, як виключення, замість захисту дипломної роботи необхідно успішно скласти державний іспит, а в подальшому – закінчити інтернатуру – тобто закріпити набуті в процесі навчання навички на практиці.
Написання дипломних робіт в агенції «DiplomUS» здійснюють наші найкращі автори – відповідальні, висококваліфіковані спеціалісти у своїх галузях. Ми гарантуємо професійний підхід та повний супровід роботи аж до захисту диплому.
Першим завданням в процесі підготовки дипломної роботи є вибір теми.  Наші автори, за необхідності, допоможуть розробити тему дипломної, враховуючи її актуальність на даному етапі.
Надалі впродовж 1-2 робочих днів складається розгорнутий план та добирається необхідна література. В процесі складання плану уточнюється перелік питань, які буде розкрито в майбутній дипломній роботі, визначаються джерела та об’єкти отримання практичного матеріалу, формується перелік літератури, яка буде використана для написання диплому. Не слід забувати, що готовий розгорнутий план і попередній перелік списку літератури необхідно погодити з Вашим науковим керівником.
Ми пропонуємо кілька варіантів написання дипломної роботи:

  • дипломна робота виконується і передається Вам по розділам, згідно календарного плану. Завдяки такому підходу Ви можете відслідковувати процес написання і, за необхідності, вносити правки, а також передавати нашим авторам слушні зауваження від викладачів. Такий варіант можливий тоді, коли Ви володієте достатньою кількістю часу. Термін написання варіюється від 10 та більше днів;
  • дипломна робота виконується і надається повністю в готовому вигляді. Такий підхід більше прийнятний в ситуації, коли за тих чи інших умов для написання дипломної роботи залишається мало часу (менш як тиждень).

В обох випадках під час ознайомлення із виконаною роботою Ви можете безкоштовно отримати консультацію від наших авторів.
Співпраця з клієнтом, який замовляє дипломну роботу в нашій компанії, триває до самого захисту роботи. Якщо виникає необхідність внести корегування чи доповнення в готову дипломну роботу, наші автори у вказані Вами терміни внесуть необхідні правки.
Як доповнення, наші автори можуть написати для Вас доповідь (стисле резюме) за матеріалами дипломного проекту, розробити роздатковий матеріал для представлення Членам Комісії, скомпонувати надані для дипломної роботи табличні матеріали та документацію у вигляді Додатків.